30. rocznica powołania Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego ,,SOLIDARNOŚĆ”

Uroczystość złożenia kwiatów w 30. rocznicę powołania Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego „SOLIDARNOŚĆ” pod tablicą upamiętniającą siedzibę MKO na ul. Siennej 5 w Krakowie.

W dniu 10 kwietnia 1989 roku, 30 lat temu, odbyło się pierwsze posiedzenie inaugurujące działalność Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego „SOLIDARNOŚĆ” z zadaniem przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w czerwcu 1989 roku w regionie Małopolska.