67. Posiedzenie Sejmu RP

wpis w: Aktualności | 0

Poseł Józef Lassota – Wystąpienie z dnia 18 lipca 2018 roku

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa

Poseł Józef Lassota – Wystąpienie z dnia 19 lipca 2018 roku

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

Poseł Józef Lassota – Wystąpienie z dnia 19 lipca 2018 roku

Informacja bieżąca w sprawie przyjętego przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 wraz z projektami rozporządzeń wykonawczych oraz wynikających z nich konsekwencji dla Polski

Poseł Józef Lassota – Wystąpienie z dnia 19 lipca 2018 roku

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych

Poseł Józef Lassota – Wystąpienie z dnia 19 lipca 2018 roku

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym

Poseł Józef Lassota – Wystąpienie z dnia 19 lipca 2018 roku

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o skutkach suszy i działaniach podejmowanych przez rząd

Poseł Józef Lassota – Wystąpienie z dnia 19 lipca 2018 roku

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska