69. posiedzenie Sejmu RP

wpis w: Aktualności | 0

Poseł Józef Lassota – Wystąpienie z dnia 02 października 2018 roku

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o dokumentach publicznych

Poseł Józef Lassota – Wystąpienie z dnia 02 października 2018 roku

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych