99. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

Cześć i Chwała Bohaterom, którzy oddali swoje życie za wolną i niepodległą Polskę