Gminy zapłacą mniej za oświetlanie dróg

wpis w: Aktualności | 0

Przewiduje to nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Nowe przepisy ograniczają obowiązek finansowania oświetlenia dróg przez gminy, a koszty dzielą między te samorządy a zarządcę dróg krajowych – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Obowiązek wnoszenia opłat za oświetlenie dróg … Continued

Wycieczka do Warszawy

wpis w: Aktualności | 0

22 maja 2015 r. laureaci i uczestnicy konkursów dla dzieci i młodzieży pn. ,,Szkoła Marzeń”, ,,Samorządowy Kraków w kadrze młodego pokolenia” oraz ,,Selfie z Podgórza” udali się na zaproszenie Posła Józefa Lassoty, który był fundatorem wycieczki, do Warszawy. W programie … Continued

Ogólnopolska Konferencja O!SUWISKO

wpis w: Aktualności | 0

Konferencja O!suwisko, którą Państwowy Instytut Geologiczny zorganizował w dniach 19-22 maja 2015 r. w Wieliczce, jest elementem strategii informacyjnej, która ma uświadomić niebezpieczeństwo mieszkańcom zagrożonych terenów, a także konieczność weryfikowania planów zagospodarowania przestrzennego. Poseł Józef Lassota, który uczestniczył w obradach, … Continued

Droga S7 coraz bliżej

15 maja w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, odbyło się spotkanie dotyczące budowy drogi S7 z udziałem Ministra Zbigniewa Rynasiewicza oraz małopolskich parlamentarzystów i samorządowców. Inicjatorem spotkania był poseł Józef Lassota, który silnie wspiera to priorytetowe dla Małopolski przedsięwzięcie.

Samorząd a Unia Europejska

Debata pod nazwą ,,Jak obecność Polski w UE przyczyniła się do rozwoju potencjału małopolskich samorządów?” odbyła się 12 maja w Sali Konferencyjnej Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Na zaproszenie Fundacji Instytutu Łukasiewicza, organizatora spotkania, uczestnikiem debaty był poseł Józef Lassota, Prezydent … Continued