Dyrekcja Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, zwróciła się do Posła Józefa Lassoty z prośbą o objęcie honorowym patronatem konkursu plastycznego ,,Bezpieczne wakacje nad wodą’’.

Poseł Józef Lassota, który jest pomysłodawcą projektu nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, z przyjemnością przyjął to miłe wyróżnienie.

Nadchodzący okres wakacyjny, sprzyjające warunki atmosferyczne do wypoczynku nad wodą w przyjaznej scenerii otaczającej nas przyrody, pozwalają odpocząć fizycznie i psychicznie, gdy jest się bezpiecznym. Woda, nawet ta z pozoru spokojna i płytka kryje w sobie wiele pułapek.

Celem konkursu jest uświadomienie dzieci i młodzieży o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

 

1(1)

2(2)

3(1)