DECYZJA O WYGASZENIU WIELKIEGO PIECA W KRAKOWSKIEJ HUCIE ZOSTAŁA WSTRZYMANA!

W czasie spotkania zarządu spółki Arcelor Mittal ze związkami zawodowymi zdecydowano, że plany zatrzymania pracy zostaną bezterminowo odsunięte w czasie. Przedstawiciele stalowego giganta mówią o tym, że chcą raz jeszcze przeanalizować i ocenić sytuację na rynku.

Poseł Józef Lassota o ochronie środowiska

25 lipca poseł Józef Lassota wziął udział w sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Zabrał głos w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszowice na lata 2016-2023, którego aktualizację właśnie uchwalono. W swoim wystąpieniu poseł wysoko ocenił działania samorządu Gminy Krzeszowice, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, podkreślił także konieczność kształtowania zachowań prośrodowiskowych u najmłodszego pokolenia. Po zakończeniu obrad temat był kontynuowany podczas rozmowy z burmistrzem Wacławem Gregorczykiem. W spotkaniu uczestniczyła także radna Dorota Marek.