W sieci próbował się umawiać na “spotkania intymne” z dziesięciolatkami

Józef Lassota po wypracowaniu wraz z grupą ekspertów, rozwiązań prawnych zabezpieczających dzieci przed szerzącym się zjawiskiem pedofilii i pornografii dziecięcej, podjął inicjatywę ustawodawczą w celu zmian zapisów ustawowych umożliwiających skuteczniejszą walkę z tym niezwykle szkodliwym i niebezpiecznym procederem przez organy ścigania.