“Korytarz ratunkowy” do ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Niezwykle interesujący i ważny temat, w nowej interpelacji podjął poseł Józef Lassota z posłankami Anną Nemś i Lidią Gądek. Interpelacja w sprawie wprowadzenia pojęcia “korytarza ratunkowego” Prawa o ruchu drogowym już trafiła do Radosława Sikorskiego, Marszałka Sejmu RP, skierowano ją do Marii Wasiak, Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Spotkanie dot. Spółki PKP Cargo S.A.

W poniedziałek 2 lutego na zaproszenie Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ ‘’Solidarność’’, poseł Józef Lassota uczestniczył w spotkaniu poświęconemu aktualnej sytuacji w Spółce PKP Cargo S.A. a w szczególności, likwidacji terenowych jednostek organizacyjnych, przenoszeniu pracy z terenu Małopolski i obrony miejsc pracy w tej Spółce.