BRD w Polsce wymaga dalszych działań

25 lipca obchodzimy Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Jednak sprawa bezpieczeństwa drogowego powinna być traktowana priorytetowo na co dzień, bo w Polsce wciąż jest dużo do zrobienia. Kiedy na posiedzeniu Komisji Infrastruktury posłowie rozpatrywali raport KRBRD o stanie bezpieczeństwa w 2016 roku, zidentyfikowali wiele spraw wymagających interwencji w sferze prawnej, finansowej lub edukacyjnej. Dotyczyły one zarówno samych uczestników ruchu drogowego, jak i ich pojazdów i stanu infrastruktury. (…) 

IMG_0360

Podczas posiedzenia Komisji poseł Józef Lassota zwrócił uwagę m.in. na pieszych i zaproponował ponowne rozważenie nowej regulacji prawnej sytuacji pieszego na przejściu: – Najechanie na pieszego to wciąż najczęstsza przyczyna wypadków, piesi to także najliczniejsza grupa ofiar.

 Czytaj więcej: edroga.pl