I Kongres Samorządów Terytorialnych RP ,,Obrona Terytorialna Kraju’’

I Kongres Samorządów Terytorialnych RP ,,Obrona Terytorialna Kraju’’, zorganizowany przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, był otwarciem debaty nad docelowym modelem Obrony Terytorialnej Kraju i roli samorządu w tym systemie.