Otwarcie Biura Poselskiego w Zabierzowie

Gmina Zabierzów powiększyła się o nowe biuro poselskie. Dziś oficjalnie przecinałem wstęgę z Jerzym Cywickim i Łukaszem Krupą i zaprosiłem mieszkańców Gminy Zabierzów i okolicznych miejscowości do mojego biura poselskiego. Będzie to miejsce do spotkań i rozmów :)!

Poseł Józef Lassota o ochronie środowiska

25 lipca poseł Józef Lassota wziął udział w sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Zabrał głos w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszowice na lata 2016-2023, którego aktualizację właśnie uchwalono. W swoim wystąpieniu poseł wysoko ocenił działania samorządu Gminy Krzeszowice, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, podkreślił także konieczność kształtowania zachowań prośrodowiskowych u najmłodszego pokolenia. Po zakończeniu obrad temat był kontynuowany podczas rozmowy z burmistrzem Wacławem Gregorczykiem. W spotkaniu uczestniczyła także radna Dorota Marek.