Dożynki Powiatu Krakowskiego i Gminy Skała

Dożynki Powiatu Krakowskiego i Gminy Skała. Było smacznie, kolorowo i jak widać po zdjęciach – wesoło. Dożynki, to piękne staropolskie święto, które jest ukoronowaniem całorocznej pracy rolników i największą uroczystością obchodzoną o tej porze roku we wszystkich wsiach.

16 sierpnia 2019 roku mijają 42 lata od śmierci Elvisa Presleya – jednego z największych artystów XX wieku

16 sierpnia 2019 roku mijają 42 lata od śmierci Elvisa Presleya – jednego z największych artystów XX wieku. Muzyka Króla Rock&Rolla wciąż inspiruje miliony ludzi na całym świecie. Dziś w Krakowie pod pomnikiem artysty, który znajduje się na Alei Elvisa Presleya, złożyliśmy kwiaty i wspominaliśmy króla Rock&Rolla.

Otwarcie Biura Poselskiego w Zabierzowie

Gmina Zabierzów powiększyła się o nowe biuro poselskie. Dziś oficjalnie przecinałem wstęgę z Jerzym Cywickim i Łukaszem Krupą i zaprosiłem mieszkańców Gminy Zabierzów i okolicznych miejscowości do mojego biura poselskiego. Będzie to miejsce do spotkań i rozmów :)!

Poseł Józef Lassota o ochronie środowiska

25 lipca poseł Józef Lassota wziął udział w sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Zabrał głos w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszowice na lata 2016-2023, którego aktualizację właśnie uchwalono. W swoim wystąpieniu poseł wysoko ocenił działania samorządu Gminy Krzeszowice, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, podkreślił także konieczność kształtowania zachowań prośrodowiskowych u najmłodszego pokolenia. Po zakończeniu obrad temat był kontynuowany podczas rozmowy z burmistrzem Wacławem Gregorczykiem. W spotkaniu uczestniczyła także radna Dorota Marek.