Działania na rzecz liczników czasu zakończyły się sukcesem!

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia regulującego stosowanie znaków i sygnałów drogowych, który przewiduje stosowanie wyświetlaczy czasu.

Resort przeanalizuje problem infrastruktury dla rolkarzy! ?

Poseł Józef Lassota w interpelacji nr 4654 zaadresowanej do ministra infrastruktury i budownictwa podniósł sprawę podjęcia inicjatywy legislacyjnej umożliwiającej rolkarzom korzystanie ze ścieżek rowerowych. W swoim wystąpieniu podkreśla, iż korzystanie z rolek bardzo korzystnie wpływa zarówno na kondycję zdrowotną, ale też na zmniejszenie intensywności zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w miastach.

Posłowie PO pytają w Sejmie o zerwanie umowy przez wojewodę Pilcha

Małopolscy posłowie PO pytali w środę w Sejmie szefa MSWiA o powody wypowiedzenia przez wojewodę małopolskiego porozumienia o współpracy ze stroną samorządową przy organizacji świąt państwowych. – To samodzielna decyzja wojewody” – podkreślił przedstawiciel resortu.

Zdecydowane TAK dla rolkarzy! ?

Do mojego biura poselskiego napływają liczne wiadomości od osób, które popierają inicjatywę umożliwiającą rolkarzom korzystanie ze ścieżek rowerowych. Jedna z otrzymanych wiadomości brzmi: ,,(…) Cieszy mnie, że ten problem poruszają politycy z różnych ugrupowań i mam nadzieję, że to taka sprawa, która umożliwi wspólne działanie – życzę Państwu i sobie powodzenia.”

Jest odpowiedź na interpelację Józefa Lassoty w sprawie zamiaru likwidacji liczników czasu przy sygnalizatorach świetlnych!

„(…) Z analizy przekazanych przez wojewodów materiałów wynika, że liczniki (wyświetlacze) czasu spotykają się z pozytywnym odbiorem kierujących pojazdami. W większości opinii wojewodów wskazano na poprawę płynności ruchu na skrzyżowaniach (…). W większości przypadków korespondencja przekazana przez wojewodów uwzględniała opinie uczestników ruchu, wskazując na pozytywny odbiór liczników czasu przez kierujących pojazdami.”

1 2 3 4 5 6 7 9