CEPiK dalej stwarza problemy. W urzędach mnożą się zaległe sprawy – poseł Józef Lassota interweniuje w Ministerstwie Cyfryzacji

Szanowna Pani Minister!

Cztery tygodnie temu oficjalnie ruszył system CEPIK 2.0, dzięki któremu obsługa klientów miała być sprawniejsza, a co za tym idzie szybsza. Tymczasem po wielu próbach wydania dowodów osobistych, czy też dokonania rejestracji pojazdów urzędnicy nie mogli zapisać danych, a co za tym idzie wydać decyzji administracyjnej.

W pierwszych dniach system działał po kilka minut i przestawał, nie było też możliwości prowadzenia pracy w trybie awaryjnym. Taka sytuacja miała miejsce w całej Polsce. W całym kraju urzędnicy napotykali i nadal napotykają na te same błędy. Urzędnik prowadzący rejestrację wprowadzając dane za chwilę dowiadywał się, że nie może po drodze przejść do kolejnych zakładek, a zakładki które już zdążył przejść i wprowadzić, za chwilę znikały i przez wszystkie ewidencje trzeba przechodzić od nowa.

Sytuacja taka powoduje, że wszystkie wydziały komunikacji były i nadal są sparaliżowane.

Dzisiaj urzędnicy dalej alarmują o nieprawidłowym działaniu sytemu m.in. zgłaszają problem jaki stanowi przerejestrowanie pojazdu z innego starostwa. Problemy te powodują, że ok 1/3 wniosków jest odmowna. W Krakowie np. dochodziło do sytuacji, że urzędniczki wydając tymczasowy dowód rejestracyjny wypisywały go ręcznie. Wiadomo, że jest to podwójna praca jaką muszą wykonać bowiem drugi raz trzeba taki dowód wprowadzić do systemu. Inna sprawa, że taki kierowca nie funkcjonował początkowo w systemie i de facto nie było żadnych informacji o pojeździe dla kontrolujących Policjantów.

W związku z powyższym moje pytanie do pana Ministra:

1.Kiedy zostaną poprawienie błędy, tak aby zapewnić sprawną obsługę klientów?

Z poważaniem,
Józef Lassota

109177_940

fot.: shutterstock