Dąb Wolności z okazji 29 rocznicy ukonstytuowania rządu Tadeusza Mazowieckiego posadzony!