Dobro powraca!

Nowy Pawilon Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie został wybudowany przy udziale Państwa Barbary i Zenona Hajdugów, którzy przekazali oszczędności swojego życia z przeznaczeniem na powstanie Nowego Pawilonu Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów, jako wyraz wielkiej życzliwości dla osób, które w jesieni swojego życia potrzebują wsparcia i profesjonalnej pomocy.

Państwo Hajdugowie wrażliwi na los drugiego człowieka angażowali się w pomoc dzieciom i osobom starszym, wspierali finansowo wiele organizacji charytatywnych w Krakowie i nie tylko. W związku z tą działalnością, w 2015 r. Zenon i Barbara Hajdugowie zostali laureatami XVI edycji konkursu o tytuł ,,Filantrop Krakowa”.

Pani Barbara odeszła nagle w styczniu 2017 r. Dziś pan Zenon widzi, że marzenie jego ukochanej Barbary spełniło się. Dom Pomocy Społecznej otworzył drzwi nowego pawilonu dla ludzi potrzebujących.

W dniu 14.06.2018 r. Prezydent Miasta Krakowa, podczas uroczystego otwarcia nowego pawilonu DPS, odznaczył Pana Zenona i pośmiertnie Panią Barbarę odznaczeniem ,,Honoris Gratia”.

Pan Zenon nadal wspiera i interesuje się życiem Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów. Na wyposażenie nowego pawilonu DPS podarował zabytkowe pianino, a także, w miarę możliwości, przekazuje mieszkańcom i pracownikom bilety na koncerty.