Dorobek ks. Tischnera doceniony Europejską Nagrodą Obywatelską

„Kultura jest to zespół wartości, dzięki którym człowiek potrafi wydobyć ze siebie to, co ma najlepszego. Kultura to jakby zwierciadło duszy. Gdy nie ma kultury, to nikt nie widzi duszy, a gdy duszy nikt nie widzi, to dusza marnieje. Człowiek traci pamięć tego, kim jest.” Słowa księdza profesora Józefa Tischnera, tak wieczne w Naszej pamięci – rozbrzmiały w sobotę 2 grudnia podczas uroczystej Gali wręczenia Europejskiej Nagrody Obywatelskiej dla Stowarzyszenia DROGAMI TISCHNERA.

Nagrodę przyznano za „wieloletnią działalność na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej integracji między obywatelami państw członkowskich UE oraz za długoterminową ponadgraniczną współpracę kulturalną i działania odzwierciedlające wartości zapisane w Karcie Praw Człowieka”.

Gratuluję!