III Europejski Kongres Samorządów

Stolica Małopolski na kilka dni stała się forum dyskusji na tematy związane z rozwojem polityki regionalnej i samorządności. Pod hasłem „Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku” odbywają się tu sesje plenarne, panele dyskusyjne, wykłady spotkania – wszystko w ramach III Europejskiego Kongresu Samorządów.

Poseł Józef Lassota, który prowadził panel dyskusyjny pt. ,,Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na gospodarkę regionów”, wspólnie z panelistami w składzie: Oleg Dubisz – Pierwszy Wiceprezes, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Cezary Grabarczyk – Poseł na Sejm RP, Waldemar Matukiewicz – Wiceprezes Zarządu, Sprint, lon Stratulat – Wiceminister, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (Mołdawia), David Tchelidze – Członek Rady Miasta Tbilidi (Gruzja), rozmawiał m.in. o tym w jaki sposób planować i prowadzić inwestycje, aby jak najwięcej skorzystały na nich lokalne społeczności.

Bardzo ciekawa dyskusja i ważna wymiana poglądów i doświadczeń.

IMG_20170327_132616 - Kopia