Interpelacja nr 23569 do Ministra Zdrowia w sprawie ciężkiej sytuacji chorych na cukrzycę w Polsce

Szanowny Panie Ministrze,
Co roku w Polsce z powodu cukrzycy i związanych z nią powikłań umiera ponad 30 tysięcy osób. Dane te są zatrważające. Cukrzyca jest chorobą metaboliczną związaną z zaburzeniem przemiany węglowodanów (cukrów) w organizmie. Do najczęstszych schorzeń wywoływanych przez cukrzycę należą choroby sercowo-naczyniowe, odpowiedzialne za 70% tych zgonów.
Cukrzyca dotyczy około 3 milionów Polaków, z czego około 90% z nich cierpi na cukrzycę typu 2 zwaną też cukrzycą insulinoniezależną. Jest to poważna choroba dietozależna, w której sposobami leczenia są prawidłowo dobrany jadłospis, wysiłek fizyczny i farmakoterapia. Cukrzyca typu 2, to choroba metaboliczna, która charakteryzuje się podwyższonym stężeniem glukozy we krwi, odpornością na insulinę i jej względnym niedoborem.
22 czerwca br. wiceminister zdrowia Marcin Czech przedstawił projekt nowej listy leków refundowanych, która ma obowiązywać od 1 lipca 2018 r. Po raz kolejny zabrakło na niej bezpiecznych i stabilnych terapii lekowych dla chorych na cukrzycę typu 2. Od lat Polskie Stowarzyszenie Diabetyków apeluje do Pana Ministra o rozszerzenie refundacji długodziałających analogów insulin na całą populację diabetyków typu 2.
Długodziałające analogi insulin pozwalają znacznie ograniczyć powikłania cukrzycy, w tym ryzyko hipoglikemii – niezwykle groźnego powikłania cukrzycy.
Według ekspertów, do 2030 roku koszty dla budżetu państwa związane z leczeniem cukrzycy w Polsce sięgną 14 miliardów złotych. Refundacja odpowiednich terapii znacząco zmniejszyłaby liczbę powikłań i kosztów pośrednich, jakie płatnik ponosi chociażby w przypadku hospitalizacji.
Sytuacja osób chorych na cukrzycę w Polsce jest bardzo ciężka. Zamiast zmniejszenia liczby chorych, liczba zachorowań wciąż rośnie.
Jak wynika z raportów Najwyższej Izby Kontroli, w Polsce brakuje dostępu do specjalistów, ośrodków leczenia, edukacji, profilaktyki, a przede wszystkim do innowacyjnych terapii lekowych dla osób chorych na cukrzycę.
Podejmowane do tej pory przez Pana Ministra działania nie przyniosły pożądanych skutków. Nie udało się ograniczyć dynamiki wzrostu liczby chorych na cukrzycę, poprawy jakości opieki nad nimi, a na liście refundacyjnej wciąż brakuje nowoczesnych leków przeciwcukrzycowych.
W związku z powyższym moje pytania do Pana Ministra:
1. Czy zamierza Pan podjąć konkretne działania, zmierzające do poprawy dostępu dla chorych na cukrzycę typu 2 do leczenia zgodnego ze standardami klinicznymi?
2. Pacjenci chorzy na cukrzycę typu 2 wciąż pozostają bez dostępu do leków zmniejszających ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych oraz najnowszych generacji insulin – jak Pan Minister zamierza rozwiązać ten problem?
Z poważaniem,
Józef Lassota
z21253368V,cukrzyca