Interpelacja w sprawie nowelizacji Kodeksu Wyborczego

Szanowna Pani Premier,

Osoby niepełnosprawne nie mogą być dyskryminowane, a to niestety wynika z propozycji partii PiS, dotyczącej nowelizacji Kodeksu wyborczego. W przedstawionej przez Pani partię nowej ordynacji wyborczej, są ograniczenia praw osób niepełnosprawnych, które godzą w samodzielność i godność tych osób. Projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego – krytykowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Państwową Komisję Wyborczą, zakłada likwidację głosowania korespondencyjnego oraz nakładek w alfabecie Braille’a. Zmiany te, ograniczają wyborcze prawa osób niepełnosprawnych, a także pozbawiają ich praw obywatelskich, które gwarantuje im Konstytucja RP.

Sam fakt, że nowelizacja jednej z ważniejszych ustaw w Państwie jest procedowana w chaosie, w głosowaniach po nocy – budzi niepokój obywateli, ale tempo w jakim Pani rząd chce je wprowadzić jest niegodny dla stanowiska, które Pani piastuje. Pani Premier odpowiada za ten rząd i projekty zgłaszane przez partię. Wykluczanie osób niepełnosprawnych, z praw które im się należą jest karygodnym zachowaniem. Trudno uwierzyć w to, że właśnie w takiej formie z takimi zapisami projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego trafił pod obrady Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Z dokumentu tego wynika niestety, że Polska jest krajem tylko dla osób zdrowych i pełnosprawnych.

Warto zaznaczyć, że w wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 r. z głosowania korespondencyjnego skorzystało kilkadziesiąt tysięcy osób.

W związku z powyższym moje pytanie do Pani Premier:

1. Czy Pani Premier dostrzega problem dyskryminacji osób niepełnosprawnych w projekcie nowelizacji Kodeksu wyborczego zgłoszonym przez PiS?

z poważaniem,

Józef Lassota

link do interpelacji: Interpelacja nr 17719 w sprawie nowelizacji Kodeksu wyborczego

osoby niepełnosprawne