Interpelacja ws. odebrania dzieciom możliwości edukacji komunikacyjnej

W dniu 23.02.2017 r. Poseł Józef Lassota skierował interpelację poselską do Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej, w sprawie odebrania dzieciom możliwości edukacji komunikacyjnej.

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym już od najmłodszych lat powinny mieć możliwość edukacji komunikacyjnej

Edukacja ta umożliwiałaby, już we wczesnym okresie, przyswojenie w podstawowym stopniu przepisów ruchu drogowego, a szczególnie kształtowanie świadomości przestrzegania obowiązujących przepisów i odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg, a także kształtowanie gotowości niesienia pomocy poszkodowanym i potrzebującym. W przyszłości te dzieci, udając się do ośrodków szkoleniowych kierowców, posiadałyby już taką wiedzę w stopniu dobrym.

Czytaj więcej: www.prawodrogowe.pl

46-327433

fot.: jaworzno.slaska.policja.gov.pl