Interpelacja ws. poszerzenia listy nowotworów, które będą mogły być leczone w Centrum Cyklotronowym Bronowice w Krakowie

Szanowny Panie Ministrze,

Centrum Cyklotronowe Bronowice w Krakowie, oferuje nowoczesną terapię protonową, która umożliwia niszczenie komórek nowotworowych wewnątrz ciała praktycznie bez naruszania okolic guza. Wszystko to jest możliwe dzięki zastosowaniu akceleratora protonowego – zaawansowanego sprzętu, którym można napromieniać m.in. nowotwory głowy, szyi, kręgosłupa.

Leczenie tego typu nowotworów polega na skierowaniu wiązki protonów z dokładnością do pół milimetra w raka i rozerwaniu nici DNA nowotworu, bez naruszenia zdrowej tkanki. Takie rozwiązanie jest wyjątkowo korzystne między innymi dla kobiet chorujących na raka lewej piersi, ponieważ minimalizuje ryzyko uszkodzenia mięśnia sercowego i płuc.

Niestety, nowoczesne centrum leczenia nowotworów zbudowane za ponad 300 min zł nawet w połowie nie wykorzystuje swoich możliwości.

Krajowy konsultant w dziedzinie onkologii wskazał tylko pięć typów nowotworów, które mogą być leczone za pomocą tego sprzętu. Pacjenci z innymi nowotworami nie są tutaj kierowani, a co za tym idzie pozbawia się ich szansy na lepsze leczenie.

W Centrum Cyklotronowym pomoc może otrzymać nawet 600 osób rocznie. W praktyce placówka przyjmuje tylko kilkudziesięciu chorych.

Od ponad roku Ministerstwo Zdrowia pracuje nad poszerzeniem listy nowotworów, które będą mogły być tu leczone, ale prace idą wyjątkowo wolno.

Pacjenci, którzy chcieliby z własnej kieszeni zapłacić za terapię w Centrum Cyklotronowym Bronowice również nie mogą tego zrobić, ponieważ przepisy ograniczają działalność komercyjną tej placówki. Pacjenci muszą szukać pomocy za granicą, płacąc często kilka razy więcej pieniędzy.

Warto również podkreślić, że Centrum Cyklotronowe w Krakowie jest jednym z siedmiu takich miejsc w Europie.[1]

W związku z powyższym moje pytania do Pana Ministra:

  1. Czy istnieją jakieś racjonalne powody zaniedbywania przez Pana Ministra wykorzystania możliwości Centrum Cyklotronowego w Krakowie dla ratowania życia pacjentom onkologicznym?
  2. Kiedy Ministerstwo Zdrowia zakończy prace nad poszerzeniem listy nowotworów, które będą podlegać leczeniu w Centrum Cyklotronowym Bronowice w Krakowie?
  3. Ile na przełomie ostatniego roku przeprowadzono terapii protonowych w Centrum Cyklotronowym Bronowice w Krakowie?

                                               Z poważaniem,

                                                                       Józef Lassota

[1] https://www.tvn24.pl/krakow,50/mogliby-leczyc-kilkuset-chorych-przyjmuja-kilkudziesieciu,821542.html

Interpelacja ws. poszerzenia listy nowotworów, które będą mogły być leczone w Centrum Cyklotronowym Bronowice w Krakowie