IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich 👷🏼‍♀️👷🏼‍♂️organizowany jest pod hasłem „Inżynier Przyszłości”.

Oprócz nadrzędnego celu, jakim jest integracja środowiska inżynieryjnego, zjazd ma także umożliwić wymianę doświadczeń we wdrażaniu innowacji i transferze technologii oraz służyć podniesieniu rangi polskiej nauki i jej konkurencyjności w świecie. Jest to szczególnie ważne w dobie 4 rewolucji przemysłowej (Industry 4.0).

W zjeździe uczestniczą inżynierowie m.in. z Polski 🇵🇱, Europy 🌏 i obu Ameryk 🌎.