Komisje za projektem zmian w ustawie o samorządzie gminnym

 W przypadku zmiany granic gmin, plany zagospodarowania przestrzennego znajdujące się na terenie gminy, która traci część swojego terytorium, będą obowiązywały dalej – przewiduje projekt noweli ustawy o samorządzie gminnym, który komisje skierowały w czwartek do drugiego czytania w Sejmie.

Sejmowe komisje administracji i spraw wewnętrznych oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej, na wspólnym posiedzeniu zajmowały się w czwartek komisyjnym projektem noweli ustawy o samorządzie gminnym. Reguluje on sytuację odnośnie obowiązywania aktów prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego w przypadku zmiany granic gmin.

Zdaniem Józefa Lassoty (PO) zapisy noweli powinny obejmować również przypadek powstania nowej gminy, z podziału dwóch dotychczas istniejących.

– W tej chwili jest tylko mowa o obszarze gminy, który się włącza do sąsiedniej gminy – zauważył poseł.

czytaj więcej: www.portalsamorzadowy.pl

037008_r0_940