Koncepcja Służb Ochrony Państwa według Krzysztofa Kozłowskiego

Wczoraj w Krakowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Klub Obywatelski-Kraków oraz KOD Małopolska, pt. ,,Koncepcja Służb Ochrony Państwa według Krzysztofa Kozłowskiego”. Była to pierwsza debata inaugurująca cykl spotkań pn. ,,Bezpieczeństwo-Wolność-Strach”. Znakomici goście: Andrzej Milczanowski, Michał Komar, Piotr Niemczyk, Bogdan Klich, Witold Bereś, Krzysztof Bondaryk, świetna rzeczowa dyskusja o bezpieczeństwie Polski. Nie zabrało trudnych pytań z sali, dotyczących obronności państwa.

Spotkanie zostało zorganizowane z okazji 4. rocznicy śmierci Krzysztofa Kozłowskiego – Ministra Spraw Wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego szefa Urzędu Ochrony Państwa.

zdj. Krzysztof Wawrzosek