Konferencja ,,Eliminacja nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych”

W Krakowie trwa konferencja ,,Eliminacja nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych”organizowana przez Automobilklub Polski, Związek Rzemiosła Polskiego, Małopolską Izbę Rzemiosła w Krakowie oraz Polską Izbę Motoryzacji. Ciekawa dyskusja m.in. ze środowiskami branży motoryzacyjnej w Polsce.