Konferencja prasowa

Konferencja prasowa posłów #JózefLassota #IreneuszRaś nt. poprawek jakie zostały zgłoszone dla regionu Małopolska do Budżetu Państwa na rok 2018. 

Lista poprawek:

1. W części 77- Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 50 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na infrastrukturę kolejową, na budowę połączenia kolejowego Podłęże – Piekiełko (rozdz. 60002, wydatki majątkowe),

2. W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 15 mln zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 39 – Transport na drogi publiczne krajowe ( rozdz. 60011, wydatki majątkowe) na budowę Obwodnicy Zabierzowa (Województwo Małopolskie),

3. W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 10 mln zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83 – Rezerwy celowe na budowę Centrum Muzyki w Krakowie (wydatki majątkowe),

4. W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 5 mln zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83- Rezerwy celowe na budowę metra w Krakowie- prace przygotowawcze ( wydatki majątkowe),

5. W części 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa zwiększyć dochody z podatku od towarów i usług (dz. 756) o kwotę 250 tys. zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83- Rezerwy celowe na budowę pomnika Jana III Sobieskiego w Wiedniu ( wydatki majątkowe),

6. W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa zmniejszyć wydatki o kwotę 70 mln zł na obsługę zadłużenia należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa w rynkach zagranicznych (rozdz. 75703, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w części 25 – Kultura fizyczna na zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) celem wykonania remontu infrastruktury sportowej wybudowanych boisk wielofunkcyjnych „Orlik – moje boisko”.