Konferencja Regionalna ,,Ukryte zasoby rynku pracy”

 Rozwój współpracy CIS, KIS, WTZ i ZAZ ze środowiskiem pracodawców to główny motyw tegorocznej konferencji jednostek reintegracyjnych pt. ,,Ukryte zasoby rynku pracy”, organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 

Instrumenty ekonomii społecznej mogą dostarczyć efektywnych rozwiązań nie tylko osobom w trudnej sytuacji na rynku pracy, dając szansę na samodzielność i lepsze życie, ale również pracodawcom, oferując im możliwość znalezienia pracownika niezbędnego dla funkcjonowania przedsiębiorstwa czy instytucji. Na drodze do rozwoju współpracy sektora ekonomii społecznej i otwartego rynku pracy stoi niestety deficyt wiedzy na temat możliwości współpracy środowiska pracodawców z jednostkami reintegracyjnymi, do których zaliczamy warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej, wspierające osoby z niepełnosprawnościami, oraz centra i kluby integracji społecznej, które działają przede wszystkim na rzecz osób długotrwale bezrobotnych i dotkniętych innymi trudnościami życiowymi. W tym kontekście niezwykle istotne są działania promujące dobre praktyki i animujące współpracę podmiotów ekonomii społecznej, lokalnych instytucji rynku pracy oraz pracodawców z otwartego rynku pracy.

#JózefLassota #RynekPracy #Pracodawcy#UkryteZasobyRynkuPracy