Medale ,,Dziękujemy za Wolność”

31 sierpnia, w 39. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych odebrałem, w imieniu mojej zmarłej 10 lat temu, śp. Małżonki Żdany ŁUKAWIECKIEJ-LASSOTA, medal DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ przyznawany przez Kapitułę Stowarzyszenia Sieć Solidarności za działalność na rzecz przywrócenia wolności w Polsce.

Od 1980 roku aktywnie działała w powstałym wówczas NSZZ Solidarność, będąc przewodniczącą komisji zakładowej oraz jako Regionalny Koordynator w pracach Komisji Służby Zdrowia związku. W stanie wojennym bardzo aktywnie wspierała ruch konspiracyjny, była dla mnie wielką podporą szczególności w czasie mojego internowania, aresztowania i politycznego procesu sądowego.
Po 1990 roku, będąc psychologiem, skupiła się na działalności społecznej na rzecz. Pomocy dzieciom. We własnym mieszkaniu powołała Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Praktycznej, gdzie prowadziła świetlicę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci z rodzin patologicznych z okolicznych osiedli. W najtrudniejszych przypadkach dzieci miały zapewniony całodobowy pobyt w świetlicy. Później, od 1995 roku, poprzez powołaną w Krakowie Fundację Szkoła Praktyczna, we własnym domu prowadziła całodobową świetlicę dla zaniedbanych dzieci z rodzin patologicznych z Pychowic i osiedla Ruczaj Zaborze w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum. W okresie lat 2007-2009, również w swoim domu, prowadziła Mieszkanie Chronione dla usamodzielniających się dziewcząt, które po ukończeniu 18 roku życia zmuszone były opuścić domy dziecka.