Nierzetelne pomiary prędkości – poseł pyta ministra Brudzińskiego – Auto Świat

Nierzetelne pomiary prędkości dokonywane za pomocą policyjnych urządzeń to temat, który nieustannie wraca jak bumerang. Problem w tym, że choć są już wyroki sądów uniewinniające kierowców rzekomo przekraczających prędkość, to policja i tak korzysta z budzących kontrowersje urządzeń pomiarowych.
Odczyt z wideoradaru

 

Sprawa nierzetelnych pomiarów prędkości zainteresowała posła Józefa Lassotę, który do ministra Joachima Brudzińskiego wystosował interpelację, pytając o słuszność stosowania przez policję urządzeń Polcam i VideoRapid. Są to urządzenia instalowane zwykle w nieoznakowanych radiowozach, a służą do nagrywania łamiących przepisy kierowców. Najczęściej chodzi oczywiście o łapanie osób przekraczających prędkość, szczególnie na drogach poza miastami, w tym np. na „ekspresówkach” i autostradach.

Problem w tym, że urządzenia te zapisują własną prędkość radiowozu, a nie prędkość kontrolowanego samochodu. Bardzo ważne jest zatem, by policyjny samochód utrzymywał tę samą odległość pomiędzy pojazdami – w innym przypadku pomiar nie będzie dokładny. Uzasadniając swoją interpelację, poseł przywołał konkretny przykład sprawy z Lublina, która zakończyła się wyrokiem Sądu Rejonowego w tym mieście. W listopadzie 2017 r. orzeczono, że materiał dostarczony przez policję pozwalał jedynie ustalić prędkość radiowozu, a nie obwinionego pojazdu. Sąd w tym przypadku przyznał, że urządzenie PolCam jest dopuszczalne do użytku i zgodnie z przepisami, ale jego dokładność i wiarygodność jest dyskusyjna. W tym konkretnym przypadku policja nie potrafiła np. wyjaśnić, dlaczego, gdy widać hamowanie „namierzonego” samochodu, na nagraniu wideo ni widać spadku prędkości. Poseł przypomina też, że według wyroku Sądu Rejonowego w Katowicach ze stycznia 2018 roku, nagranie z wideorejestratora nie może być obiektywnym dowodem w sprawie sądowej. Także i w tym przypadku sąd uniewinnił oskarżonego.

Poseł Józef Lassota pytał ministra Joachima Brudzińskiego, jakie działania będzie prowadzić w tej kwestii, aby rozwiązać problem ewidentnie wadliwych wideorejestratorów? Jak dużo obecnie jest wystawianych mandatów karnych na podstawie takich pomiarów? A także, dlaczego pomimo sądowych wyroków, nadal wykorzystywane są systemy zawodne, których pomiary można zakwestionować. Będziemy śledzić tę sprawę. Ministerstwo ma na odpowiedź nie więcej niż 21 dni.

źródło: www.auto-swiat.pl