Odprawa dla policjantów przechodzących do służby w Wojsku?

wpis w: Aktualności, Internet, Media | 0

Do sejmu trafiła Interpelacja posła Józefa Lassoty w sprawie zapisu art. 118 ustawy o Policji. Chodzi o możliwość rozważenia zmian legislacyjnych w ustawie o Policji, a w szczególności przepisu art. 118 tej ustawy, aby policjanci przechodzący do służby w wojsku otrzymywali odprawę, tak jak to się dzieje w przypadku żołnierzy przechodzących do służby w innych formacjach.

Poseł w interpelacji przedstawia stan prawny wraz z wykładnią przywołanych przepisów wskazuje na istniejącą w przepisach prawa lukę.

”Istotą odprawy w przypadku służb mundurowych, w tym przypadku Policji, jest swoistego rodzaju uprzywilejowanie za specyficzny charakter służby wiążącej się, zwłaszcza w obecnej sytuacji wzrastającej przestępczości, z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia.

Z powodu, jak wydawać by się mogło błędu, czy też niedopatrzenia ustawodawcy, odprawa funkcjonariuszowi Policji nie należy się, w przypadku, gdy po zakończeniu służby w Policji, rozpoczyna on służbę w strukturach wojska.

Nie wydaje się, aby był to zamierzony zabieg ustawodawcy, a to z uwagi na charakter odprawy i fakt, że przywilej ten został przyznany każdemu funkcjonariuszowi odchodzącemu ze służby w Policji. Jednakże z niezrozumiałych powodów, dyskryminowani są funkcjonariusze, którzy odchodząc ze służby w Policji, rozpoczynają służbę w wojsku. Wykładnia bowiem wyżej powołanych przepisów prawa w istocie dyskryminuje funkcjonariuszy Policji kończących służbę w Policji, a rozpoczynających w wojsku.

Przepisy ustawy o Policji, a w szczególności art 118 ustawy o Policji i art. 94 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wykluczają w zakresie zakończenia służby w Policji wypłatę odprawy policjantowi w przypadku, gdy przechodzi on do pracy w wojsku, a zarazem wykluczają wypłatę odprawy za okres pracy w Policji, w sytuacji, gdy po zakończeniu służby w Policji oraz podjęcia i zakończenia służby w wojsku, funkcjonariusz odchodzi z wojska. W przypadku bowiem zakończenia służby w wojsku, wypłacona odprawa obejmować będzie tylko i wyłącznie okres służby w wojsku.

Tym samym policjant rozpoczynający służbę w wojsku zostanie pozbawiony odprawy , w przeciwieństwie do innych osób np. nie przechodzących do służby w innej formacji. Powyższe świadczy o dyskryminacji i nierównym traktowaniu osób, które po zakończeniu służby w Policji zdecydowały się na pełnienie służby w wojsku.”

Interpelacja nr 28743 w sprawie zapisu art. 118 ustawy o Policji <klik>

źródło: https://mundurowe.info/