Otwarcie Biura Poselskiego w Krzeszowicach

W sobotę zostało otwarte w Krzeszowicach nowe biuro poselskie Platformy Obywatelskiej (Pasaż TP, ul. Legionów Polskich 1, 32-065 Krzeszowice, I p.). Jest to wspólne biuro posłanki do Parlamentu Europejskiego Róży Thun i posła na Sejm RP Józefa Lassoty.
Będzie to miejsce, gdzie będzie można porozmawiać bezpośrednio z posłami lub ich współpracownikami, także zgłosić swój problem czy konieczność podjęcia interwencji. ??
Ścisłą współpracę z posłami zadeklarowali już radni PO z powiatu krakowskiego i radni z Gminy Krzeszowice, którzy będą pełnić w biurze poselskim systematyczne dyżury. ?
Zapraszamy mieszkańców Krzeszowic jak i całego powiatu krakowskiego do bezpośredniego kontaktu lub do kontaktu telefonicznego ? nr 600 067 995.

3 - Kopia

5 - Kopia

1 - Kopia

6 - Kopia