Polskie drogi wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii Europejskiej. Polska jest na przedostatnim miejscu w Europie pod względem liczby ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na milion mieszkańców. W latach 2004–2013 w wypadkach drogowych zginęło ponad 47 tysięcy osób, a dalsze 554 tysiące osób zostało rannych. Koszty ekonomiczne zdarzeń drogowych w Polsce to ponad 28 mld zł rocznie !

fot_1Foto: https://www.nik.gov.pl

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli (Informacja o wynikach kontroli: Bezpieczeństwo ruchu drogowego KPB-4101-03-00/2013, Nr ewid. 148/2014/KPB) najistotniejszymi przyczynami tego stanu rzeczy są:

  1. Niedostateczna infrastruktura drogowa,
  2. Zła organizacja ruchu drogowego,
  3. Błędy w systemie nadzoru nad ruchem drogowym,
  4. Brak powszechnego, spójnego systemu oddziaływania na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 ZGŁOŚ ZŁE OZNAKOWANIE

piktogram

Na organizację ruchu możemy mieć wpływ my sami, jako kierowcy-użytkownicy dróg. Jeżdżąc samochodem czasem lepiej od projektantów i ekspertów dostrzegamy błędy w oznakowaniu, nieuzasadnione ograniczenia czy zakazy. Przykładowo, w Małopolsce szczególnie dużo mamy sytuacji z podwójnymi liniami ciągłymi uniemożliwiającymi wyprzedzanie, a tym samym blokowanie płynności ruchu. Czy zawsze zasadne? Albo nadmierne skupiska przeróżnych znaków drogowych i innych tablic informacyjnych, co nie pozwala na właściwe ich rozpoznanie. Albo znaki słabo widoczne lub wręcz niewidoczne. Wydaje się też, że jest zbyt dużo ograniczeń prędkości np. do 50 czy 40 km/godz. w sytuacjach, gdy uwarunkowania terenowe czy zabudowy przestrzennej tego nie uzasadniają.

fot_2 fot_3Foto: https://www.nik.gov.pl

Takie sytuacje drogowe często powodują narażanie się na ukaranie mandatem, lub nawet znacznie poważniejsze reperkusje. I chociaż zostalibyśmy ukarani zgodnie z przepisami, to czujemy się pokrzywdzeni z powodu nieuzasadnionych zakazów drogowych.

Potrzebny jest ciągły audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego, który zresztą jest prowadzony. Ale sami, jako praktykujący użytkownicy dróg możemy wspomóc ten audyt i przyczynić się do poprawy w zakresie oznakowania.

z10041137X

87800_1409759891_05251900

fot_5

Foto: https://www.nik.gov.pl

Dlatego APEL DO KIEROWCÓW korzystających z małopolskich dróg.
POMÓŻMY SOBIE SAMI !

Zachęcam do zgłaszania do mojego Biura Poselskiego, zauważone ZŁE OZNAKOWANIA dróg w Małopolsce.  Bez względu na to, czy jest to droga krajowa, wojewódzka, powiatowa czy gminna. Z tych zgłoszeń będę sukcesywnie sporządzał raporty i podejmował interwencje, sugerując poprawę oznakowania. Ważne, aby zgłoszenie pozwalało jednoznacznie zidentyfikować miejsce występowania zauważonej nieprawidłowości. Konieczne jest przesłanie odpowiedniego zdjęcia pokazującego zgłaszaną nieprawidłowość.


Do zgłaszania uwag i propozycji służy zamieszczony poniżej formularz:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

Dodaj plik ze zdjęciem [max 2 MB] (wymagane)