Piknik „Dzień Farmera” już za Nami!

Farma Życia to ośrodek pobytu stałego, pracy, terapii, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej dla dorosłych osób ze spektrum zaburzeń autystycznych, prowadzony przez Fundację Wspólnota Nadziei w Więckowicach, w gminie Zabierzów.

Co roku Fundacja Wspólnota Nadziei organizuje na Farmie Życia, piknik integracyjny pn. ,,Dzień Farmera’’, dla podopiecznych chorych na autyzm oraz ich rodzin i przyjaciół.

Na piknik zaproszeni zostali przedstawiciele wielu placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. W programie tegorocznego Dnia Farmera było wiele atrakcji m.in.: kiermasze, występy artystów, zawody sportowe.

Tutaj ludzie mają okazję podzielić się doświadczeniami na temat autyzmu oraz wesprzeć Fundację, ale także podziwiać pracę terapeutów, którzy potrafią organizować życie osobom chorym i przygotowywać dla nich różne ciekawe atrakcje.