Policyjne lidary nieprecyzyjne i niezgodne z prawem. Kolejna akcja posła Lassoty

Laserowym miernikom prędkości nie wierzą sądy, ani kierowcy – twierdzi poseł Józef Lassota i pyta ministra spraw wewnętrznych i administracji o działania dotyczące wątpliwej wiarygodności lidarów Ultralyte LTI 20-20.

W 2016 roku sądy wydały aż 87 wyroków uniewinniających kierowców od zarzutu przekroczenia prędkości udokumentowanego pomiarem urządzeniem laserowym. Nie jest to dużo, ale, jak twierdzi Józef Lassota, wskazuje rosnący trend. Przełomowy w tej sprawie okazał się wyrok Sądu Rejonowego w Zamościu (Sygn. akt II Ka 779/13), który potwierdził zastrzeżenia obwinionego dotyczące braku zgodności lidaru Ultralyte LTI 20-20 z polskimi przepisami. Urządzenie nie ma możliwości identyfikacji pojazdu mierzonego.

6154_suszarki-policyjne-niezgodne-z-prawem-bedz_1

Innym problemem jest nieprecyzyjność wspomnianego lidaru. Po pierwsze celownik umieszczony jest nad emiterem laserowym, co oznacza, że punkt celownika może nie pokryć się z wiązką lasera. Efektem tej wady jest to, że pojazdy znajdujące się bliżej niż punkt zbieżności znajdą się poniżej tego punktu, a pojazdy znajdujące się dalej znajdą się wyżej. W praktyce precyzyjne namierzenie pojazdu z odległości powyżej 500 m, szczególnie motocykla, jest niemożliwe.

W interpelacji posła Lassoty znalazły się także inne wątpliwości związane z wiarygodnością pomiarów dokonywanych urządzeniem Ultralyte LTI 20-20 – odbicie od gładkich powierzchni (efekt ślizgu), zbyt duże odległości pomiarów, brak szkoleń; brak kalibracji urządzeń; brak rzeczywistej kontroli urządzeń przez Główny Urząd Miar.

Poseł Lassota domaga się od ministra informacji na temat działań podjętych w związku z rosnącą liczbą wyroków uniewinniających i wątpliwościami związanymi z działaniem wymienionych urządzeń. Poseł pyta o legalność używanych przez policję mierników i o liczbę mandatów karnych wystawionych na podstawie ich wskazań.

To już kolejna akcja posła Lassoty skierowana przeciwko wątpliwej wiarygodności urządzeniom pomiarowym stosowanym przez policję. W jednej z wcześniejszych interpelacji poseł pytał ministra spraw wewnętrznych i administracji o wideorejestratory.

źródło: www.scigacz.pl

Interpelacja nr 30587 w sprawie tzw. ręcznych mierników prędkości <klik>