Raporty dot. wypadków drogowych nie są publikowane. Dane nie są optymistyczne