Rozpoczął się nowy rok akademicki 2018/2019

Rozpoczął się nowy rok akademicki 2018/2019. 

Z tej okazji pragnę przekazać serdeczne życzenia dla pracowników i wykładowców uniwersyteckich – zrealizowania odważnych zamierzeń naukowych, dydaktycznych i wychowawczych. Wszystkim studentom, w szczególności studentom I roku, życzę wytrwałości w dążeniu do celu i samych sukcesów w zdobywaniu wiedzy i doświadczeń, a także dokonywania dobrych wyborów w życiu osobistym.  🎓

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Inauguracja 655 Roku Akademickiego 2018/2019

 Inauguracja 74 Roku Akademickiego w Politechnice Krakowskiej 2018/2019 (mojej ALMA MATER)