Skandaliczna wycinka drzew w Zabierzowie

Poseł Józef Lassota został poinformowany przez mieszkańców Zabierzowa o masowej wycince drzew w Lesie Zabierzowskim, wchodzącym w skład Tęczyńskiego Parku Krajobrazowego. 😡🌲🌳

W dniu dzisiejszym z inicjatywy posła, została zwołana w miejscu wycinki konferencja prasowa na której poseł wezwał Lasy Państwowe do merytorycznego uzasadnienia wycinki w okresie ochronnym dla ptaków i fauny leśnej. Realizowana wycinka, prawie wyłącznie zdrowych drzew, ma charakter rabunkowy, nie licząc się z rekreacyjną funkcją lasu dla mieszkańców Zabierzowa i Krakowa, a także pozytywną funkcją środowiskową istotnie wpływającą na zdrowie mieszkańców.

Sposób prowadzenia wycinki wskazuje na bałaganiarski charakter – zdewastowane ścieżki spacerowe, nieusunięte sterty gałęzi. Niszczone jest również naturalne runo leśne.
Niepokojący jest również fakt, że taka wycinka jest prowadzona w wielu innych miejscach.

#JózefLassota #Zabierzów #WycinkaDrzew #LasZabierzowski#TenczyńskiParkKrajobrazowy