Konferencja prasowa

Konferencja prasowa Józefa Lassoty i Szczęsnego Filipiaka: Jakie są granice prowadzenia legalnej kampanii wyborczej? Czy jest zgoda społeczna, by kampania w przestrzeni publicznej zagrażała bezpieczeństwu?

Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu

Senat uczelni uhonorował prof. Władysława Stróżewskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego tytułem Doktora Honoris Causa, za całokształt dorobku naukowego i zasługi dla środowiska akademickiego, m.in. za wykształcenie wielu studentów i filozofów.

XXVI Widowisko Artystyczne „Bądźcie z nami” 💛

9 maja 2019 r. w Teatrze Bagatela odbyło się XXVI Widowisko Artystyczne, podczas którego zaprezentowali się uczniowie z wybranych ośrodków szkolno-wychowawczych, przedszkoli integracyjnych oraz publicznych. Występy artystyczne organizowane od ponad 20-tu lat na scenie teatru Bagatela przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym … Continued

Eliminacja nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych OC i nie egzekwowania wytycznych z 16.12.2019 przez KNF

W Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, odbyło się spotkanie z udziałem Posłanki do Parlamentu Europejskiego Róży Thun i Posła na Sejm RP Józefa Lassota, dotyczące eliminacji nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych OC i nie egzekwowania wytycznych z 16.12.2019 przez KNF.

Vivat Maj, 3 Maj!

228 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Czernejskie jaja, na 1 maja

”Czernejskie jaja, na 1 maja” to wyjątkowa impreza organizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Czerna, Koło Gospodyń Wiejskich wsi Czerna, a także Sołtysa Wojciecha Pałki. Występy artystyczne KGW, degustacja potraw regionalnych, wybór ,,Kobiety najlepiej trzepiącej jajami” oraz ,,Faceta z jajami” – to kilka z punktów programu, przygotowanego przez organizatorów.

15 lat Polski w Unii Europejskiej

Na przestrzeni 15 lat od wejścia do wspólnoty Europejskiej, Kraków skorzystał z rekordowej ilości środków – gmina otrzymała blisko 4,8 mld zł dofinansowania. Dzięki wsparciu unijnemu w kwocie ponad 82 mln zł w samym sercu Krakowa, powstała biznesowa i kulturalna wizytówka miasta – Centrum Kongresowe ICE Kraków.

VIII edycja koncertu SIŁA MIŁOŚCI

Koncerty organizowane przez Andrzeja Roga poświęcone są pamięci więźniarek obozu w Ravensbrück. Artyści wykonując utwory w oparciu o teksty więźniarek dostarczają niesamowitych przeżyć. Gściem honorowym była jedna z ostatnich żyjących więźniarek p. dr Wanda Półtawska, poddawana tam “eksperymentom” medycznym.