16 sierpnia 2019 roku mijają 42 lata od śmierci Elvisa Presleya – jednego z największych artystów XX wieku

16 sierpnia 2019 roku mijają 42 lata od śmierci Elvisa Presleya – jednego z największych artystów XX wieku. Muzyka Króla Rock&Rolla wciąż inspiruje miliony ludzi na całym świecie. Dziś w Krakowie pod pomnikiem artysty, który znajduje się na Alei Elvisa Presleya, złożyliśmy kwiaty i wspominaliśmy króla Rock&Rolla.

Dożynki Parafialne w Krzykawie-Małobądzu

Nie tylko wieniec jest symbolem najpiękniejszego zwyczaju polskiej wsi – dożynek. Wielką rolę odgrywa również chleb. Nieprzypadkowo. Wszak to owoc ziemi, ale także ciężkiej pracy rolników. Symbol dostatku, szczęścia i pomyślności, wspólnoty, a zarazem szacunku dla natury. Dziś miałem zaszczyt pokroić chleb dożynkowy dla mieszkańców gminy Bolesław.

Skandaliczna wycinka drzew w Zabierzowie

Poseł Józef Lassota został poinformowany przez mieszkańców Zabierzowa o masowej wycince drzew w Lesie Zabierzowskim, wchodzącym w skład Tęczyńskiego Parku Krajobrazowego. W dniu dzisiejszym z inicjatywy posła, została zwołana w miejscu wycinki konferencja prasowa na której poseł wezwał Lasy Państwowe do merytorycznego uzasadnienia wycinki w okresie ochronnym dla ptaków i fauny leśnej. Realizowana wycinka, prawie wyłącznie zdrowych drzew, ma charakter rabunkowy, nie licząc się z rekreacyjną funkcją lasu dla mieszkańców Zabierzowa i Krakowa, a także pozytywną funkcją środowiskową istotnie wpływającą na zdrowie mieszkańców.

Uroczystość upamiętniająca 75 rocznicę aresztowania i śmierci gen. Stanisława Rostworowskiego i małżeństwa Jadwigi i Zygmunta Karłowskich

Uroczystość upamiętniająca 75 rocznicę aresztowania i śmierci gen. Stanisława Rostworowskiego i małżeństwa Jadwigi i Zygmunta Karłowskich, niezwykle zasłużonych dla AK, działających aktywnie tak na terenie Krakowa jak i na obszarze całej dawnej Małopolski.

Otwarcie Biura Poselskiego w Zabierzowie

Gmina Zabierzów powiększyła się o nowe biuro poselskie. Dziś oficjalnie przecinałem wstęgę z Jerzym Cywickim i Łukaszem Krupą i zaprosiłem mieszkańców Gminy Zabierzów i okolicznych miejscowości do mojego biura poselskiego. Będzie to miejsce do spotkań i rozmów :)!