Poseł Józef Lassota o ochronie środowiska

25 lipca poseł Józef Lassota wziął udział w sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Zabrał głos w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszowice na lata 2016-2023, którego aktualizację właśnie uchwalono. W swoim wystąpieniu poseł wysoko ocenił działania samorządu Gminy Krzeszowice, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, podkreślił także konieczność kształtowania zachowań prośrodowiskowych u najmłodszego pokolenia. Po zakończeniu obrad temat był kontynuowany podczas rozmowy z burmistrzem Wacławem Gregorczykiem. W spotkaniu uczestniczyła także radna Dorota Marek.

Czernejskie jaja, na 1 maja

”Czernejskie jaja, na 1 maja” to wyjątkowa impreza organizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Czerna, Koło Gospodyń Wiejskich wsi Czerna, a także Sołtysa Wojciecha Pałki. Występy artystyczne KGW, degustacja potraw regionalnych, wybór ,,Kobiety najlepiej trzepiącej jajami” oraz ,,Faceta z jajami” – to kilka z punktów programu, przygotowanego przez organizatorów.