Jubileusz 15-lecia Fundacji Urszuli Smok „Podaruj Życie”

Urszula Smok – Założycielka i Prezes Fundacji Urszuli Smok ,,Podaruj Życie’’ jest niezwykle ciepłą osobą pełną empatii do bliźnich. Jest również silną kobietą, która swoją niezwykle waleczną postawą daje chorym wiarę potrzebną do walki z rakiem.