Zdecydowane TAK dla wykorzystania potencjału ludzi starszych! ?

Ponad 3,5 tys. gości dyskutowało podczas XXVI Forum Ekonomicznego o najbardziej aktualnych problemach gospodarki światowej oraz sprawach politycznych i społecznych. Podczas tegorocznego Forum w Krynicy poruszono wiele istotnych kwestii, m.in. temat polityki senioralnej w Polsce.