Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie z okazji święta uczelni. 👩🏼‍🎓👨🏽‍🎓

Zapraszamy do obejrzenia zapisu Uroczystego posiedzenia Senatu z okazji Święta Uczelni

Senat uczelni uhonorował prof. Władysława Stróżewskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego tytułem Doktora Honoris Causa, za całokształt dorobku naukowego i zasługi dla środowiska akademickiego, m.in. za wykształcenie wielu studentów i filozofów.