XII Forum Europa-Ukraina

???? Wojna na wschodzie Ukrainy przybrała przewlekły charakter. Rosja utrwala swą obecność na nielegalnie anektowanym Krymie i w okupowanej przez swoich najemników części Donbasu. Format normandzki i proces miński wyraźnie utraciły dynamikę. ?Dotychczasowe pomysły na rozwiązanie konfliktu nie przyniosły perspektywy satysfakcjonującego rozwiązania. Co w takiej sytuacji może zrobić międzynarodowa wspólnota, co mogą zrobić partnerzy i przyjaciele Ukrainy? Czy można uniknąć polityki ustępstw wobec agresora?

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas dzisiejszego panelu ,,Teraźniejszość i przyszłość ukraińskiej emigracji pracowniczej w Europie”. Jednym z prelegentów dzisiejszego panelu jest Poseł Józef Lassota.

#JózefLassota #G2AArena #ForumEuropaUkraina

????Najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym XII Forum Europa – Ukraina są Targi Wschodnie, w których biorą udział firmy z Polski i Ukrainy (przedstawiające m.in. branże spożywczą, budowlaną, motoryzacyjną, transportową, logistyczną, produkcyjną, farmaceutyczną, ubezpieczeniową i rekreacyjną, finansową i nieruchomości) oraz polskie i ukraińskie regiony a także instytucje. Targi są okazją nie tylko do prezentacji oferty firm i regionów, ale także początkiem nawiązania współpracy między nimi.??????

Ida Targów nawiązuje do organizowanych w latach 1921–1939 wystaw polskiego i zagranicznego przemysłu. Przedwojenne targi promowały ekspansję gospodarczą i odgrywały doniosłą rolę w międzynarodowym ruchu handlowym. ?

#JózefLassota #ForumEuropaUkraina2019 #XIIForumEuropaUkraina

6