XX Jubileuszowy Koncert Laureatów Krakowskich Spotkań Artystycznych Gaudium 2018

XX Jubileuszowy Koncert Laureatów Krakowskich Spotkań Artystycznych Gaudium 2018 zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes.