Z wizytą w Sejmie RP

Na zaproszenie posła Józefa Lassoty, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 41 im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, uczestniczyli w wycieczce do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dzieci miały okazje wysłuchać krótkiego wykładu nt. historii polskiego parlamentu oraz zwiedzić najpopularniejsze miejsca w Sejmie, m.in. Sejmową Salę Posiedzeń, gdzie posłowie obradują nad sprawami będącymi przedmiotem prac Sejmu, a w szczególności uchwalaniem ustaw.

Kolejnym, ciekawym punktem wycieczki, była wizyta w Centrum Nauki Kopernik – którego celem jest promowanie i popularyzacja komunikacji naukowej zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.